A változás szépségei és nehézségei

Ez a meseszerű csatajelenet Paolo Uccello munkája.  Uccello az itáliai reneszánsz idején alkotott, főleg Firenzében és nagyon érdekes figurája a művészetnek. Beletartozott abba az öt művészből álló csoportba, akik a lineáris perspektíva szerinti ábrázolást meghonosították a festészetben. Ma ezt reneszánsz perspektívának nevezik. Iskolás nyelven: a “3D”.

Miért is érdekes ez a kép?    

Ha a  “képi ritmus” fogalmat szeretném érthetővé tenni valaki számára, ezzel a képpel kezdeném.   Lehetne akár egy mai alkalmazott grafikai alkotás, egy ütős plakát, vagy egy könyv illusztráció, egy jobb képregény, annyira mai, és annyira dekoratív. Miért is látjuk így? Nos, egy bizonyos értelemben ez a kép, egy “öszvér”.  Jól mutatja azt a látás és gondolkodásbeli különbséget, ami a sík, azaz 2D-s ábrázolás, és a térbeli, perspektivikus ábrázolás között van. Uccello hosszasan tanulmányozta, gyakorolta a lineáris perspektívát, ezt kiszerkesztette  képein. Ezen a képén is gyönyörűen futnak a háttérben lévő dombok lankái, és arányosan csökkennek a figurák méretei is.  Viszont a figurákon belüli perspektíva, azaz a formák plaszticitása még nem mindenhol érvényesül. Ez különösen feltűnő ez a lovak nyakán lévő körpántokon. Ezek a részletek sokkal inkább teszik hasonlóvá egy késő gótikus, vagy egy kora reneszánsz festmény festészeti stílusához, mint egy késői reneszánsz festményéhez. Érdemes viszont megfigyelni a kép előterében fekvő páncélos figurát a földön fekve. Látjuk rajta, hogy iránya szépen követi az enyészpont szerkesztő vonalát, látjuk a rövidülést, de ügyességben hol van Mantegna Halott Krisztusától….. Naivság, esetlenség, tökéletlenség, mind ide illő kifejezés, ugyanakkor nem felejtem el, hogy egy korszakos zseniről beszélek!

rajzterápia
A San Romano-i csata

Szeretem a kettősségeket, a művészettörténeti határterületeket, a különcöket, és tisztelem a bátorságot abban az emberben, aki mindezt felvállalja. ( Úgy tudom neki is megvoltak a privát harcai emiatt kortársaival.)

Nehéz felvállalni a tökéletlenséget, amely az egyik állapotból a következőbe átvezető utat mindig elkíséri.
A változás nehéz, munkás dolog, fájdalommal jár, attól hiteles, és milyen szemet gyönyörködtető ezen a képen.

A kép pontos címe: A  San Romano-i csata, (1432.) Három részből álló sorozat egyike, a Londoni National Gallery tulajdona

Márk Éva