Category Archives: Bejegyzések

Festő workshop február 12.

 “Add át magad a színek nyelvének, hagyd, hogy a festék, mint médium segítse a lélek áramlását!”

Az alkotás, egy olyan nonverbális kommunikációs lehetőség, melynek során a számunkra is tudattalan, vagy nehezen kifejezhető érzelmeinket, vágyainkat is megjeleníthetjük, az elkészült képek segítségével továbbgondolhatjuk.

E festődélutánon megtapasztalhatod a felhőtlen, ítélkezéstől mentes felszabadult alkotást, kizökkenhetsz a “mindennapi időszámításból”.  A színek, formák összjátékának átélése által olyan lélekrészünk aktiválódik, amellyel új belső erőre tehetünk szert.

A foglalkozásokon való részvételhez semmilyen előzetes művészeti gyakorlat, tehetség, hajlam nem elvárt!

Időpont : Február 12.
Helyszín :Xl. ker. Brassó út.  97.
Kezdés: 14 óra
Részvételi díj: 12.000 Ft
>Érdeklődsz a program iránt? kérjük töltsd ki az űrlapot>>, vagy írj e-mail-t>>. Telefon: 06 70 625 0263 és 06 30 781 2355
február
Álarcaink
festő workshop

Miért a farsang a legalkalmasabb időszak ehhez a típusú foglalkozáshoz?

Fabrizio Riccardi (1)

  • A farsangi olyan ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend. Ahogy ilyenkor mondani szokták: “a feje tetejére áll a világ”
  • Ideális, kellően támogatott időszak hogy szabadabban, játékosabban közelíthessünk énünk rejtőzködőbb részéhez.

“a hierarchikus viszonyok, kiváltságok, normák és tilalmak átmeneti felfüggesztésének ünneplései” (Bahtyin)

A farsang csúcspontja hagyomáynosan a karnevál, amit magyarul a farsang farkának nevezünk. Ez a farsangvasárbuso2masknaptól húshagyó keddig terjedő 3 nap, ami nagy mulatságok közepette megrendezett tulajdonképpeni télbúcsúztató. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig  a mohácsi busójárást.

A régmúltban is az igazi farsangi karneválok ideje az ünnepkört záró napokra esett: farsangvasárnapra, farsanghétfőre, és húshagyó keddre. A “húshagyó” elnevezés az olasz karnevál szó tükörfordítása. A szót általában népi etimológiás úton-módon a latin carnem levare “húst elhagyni” kifejezésből származtatják. A farsangoló nép tréfás olvasata ebből született: Carne, vale! – “Hús, ég veled!”.
callo maszkok

A nézőpont megváltoztatása

Giorgio Morandi  (1890-1963)  olasz festőművész képeit jó nézegetni olyankor, amikor “csapkodnak a villámok körülöttünk”. Morandi, tanári állása mellett festett, nem kívánt anyagilag kiszolgáltatottá válni a festészet piacától, szerinte az alkotáshoz biztos anyagi háttérre, és nyugalomra van szükség. Ez a belső igény is árulkodik Morandi sajátos lelkiállapotáról, amelyben képeit készítette.

rajzterápia
Giorgio Morandi csendélet

Élete jó részében csendéleteket festett.  Beállította kopott, vagy kevésbé kopott egyszerű használati tárgyait, mérnöki szerkesztéssel komponálva meg a látványt, melyet lefestett, lerajzolt, megfigyelt, és újraértelmezett, évtizedeken át, meg nem unva őket.   Az a kérdés merül fel bennem, hogy mi lehetett neki fontosabb, a festmény mint létrehozott objektum, vagy maga az alkotás állapota? Az alkotás, különösen Morandi esetében – az az állapot, melyet nevezhetünk meditációnak, kontemplációnak, és imának is. Képei különös szépséggel rendelkeznek.

Mi a szép, ezekben a csendéletekben?

Mitől látom szépnek ezeket a régi, elhasznált tárgyakat?  Amit szépnek látok, az a megértés során létrehozott rend, a látvány nyújtotta benyomás leképezése a festő értelme által, és ábrázolva azt  a vásznon, személyisége jellegzetességeit hordozva magán. A létrejött  képi rendben tárgyak pontos formai ábrázolása másodlagos helyre került. Nem zavar, hogy nem pontosak az ellipszisek, nem zavar a szimmetria hiánya az üvegeknél, mert a kép csodálatos harmóniát sugároz.

Egyik képe sem lett ugyanolyan mint a másik, mindegyik egy új szellemi kaland. Oly mindegy, hogy a tárgyak ugyanazok, hiszen az alkotó maga sosem ugyanaz, aki tegnap volt. Ahogy a szereplők is lehetnek ugyanazok, de az előadott darab mégis mindig teljesen más.

Ugyanazokkal a megváltoztathatatlan részletekkel is elérhető a teljes egyensúly?

A minket körülvevő embereket sem tudjuk megváltoztatni. Nem válogathatjuk meg a családunkat, a szomszédainkat, nem változtathatjuk meg az időjárást, vagy a múltat.  Sokszor tehetetlenek vagyunk emberekkel, helyzetekkel, eseményekkel szemben. Egy dolgon változtathatunk csupán, a nézőpontunkon, a hozzáállásunkon. Átértékelhetjük a múltat, megérthetjük mások indítékait,  és dönthetünk abban, hogy milyen nézőpontot keresünk  és milyen távol helyezzük magunkat tőlük.

rajzterápia
rajzterápia

 

Tanítás, foglalkozás április 30-án! Bővebb részletek>>
Témakör: önmagam vállalása>> (Ha nem vállalom és tudom, hogy ki is vagyok, nehéz egyensúlyt teremteni….)
Gyertek bátran! Jelentkezés a fejlécben található űrlapon!

Kinyílik a Világ-Virág – tanfolyam 04.30.

Meghívó

KINYÍLIK A VILÁG-VIRÁG

„önfelfedezés és önfelfedés”

Témakör: önmagam vállalása

Szent György hava második 30. napján szeretettel várunk egy alkotással egybekötött önismereti, önfelfedezős-oldódós, derűs szombat délutánra. Semmilyen rajzolási-festészeti tudásra nincs szükséged ehhez…

Gyere és csatlakozz kis körünkhöz:

  • ha szeretnéd magad jobban megismerni,
  • ha már befejeznéd önmagad takargatását,
  • ha szeretnéd végre azt mondani és tenni ezután, amit lelkedben érzel
  • ha több elfogadást, figyelmet szeretnél
  • ha vágysz arra, hogy szabadon az lehess végre, aki vagy és megengednéd magadnak, hogy ezt mások is észrevehessék, elfogadhassák és csodálhassák
  • ha érzed, hogy több vagy, mint amit láttatsz, de valahogy nem tört még elő csodaszép önmagad
  • ha tudni szeretnéd milyen is vagy, és elindulnál az önfelfedezés és önfelfedés útján

Várunk!

Legyél kényelmes ruhában, amiben akár szabadon össze is festékezheted magad. Eszközöket, vásznat adunk, uzsonnát biztosítunk, tehát valóban csak Rád és a szándékra van szükség…

Időpont: 2016.04.30. szombat 14:00-20:00

Helyszín: Budapest XII. Avar utca 19. 1-es kapucsengő

Érdeklődésedet itt jelezheted: Űrlap>> Témakör: Önmagam vállalása ( ezt jelöld be az űrlapon, kérünk ) Bővebb tájékoztatást e-mailben küldünk.

Olvasnivaló a témakört illetően>> 

Önmagam vállalása>>

Rajzold ki magadból!

rajzterápia foglalkozás, tavasz
rajzterápia foglalkozás, tavasz

 

 

 

Fény és árnyék

Ferenczy Károly, Október című képe 1903 körül készült.  Ferenczy, a “magyar impresszionizmus” nagy alakja, a Nagybányai festő csoport tagja volt.  Némelyek ” pictor doctus”-ként aposztrofálták őt, lévén hogy igen művelt, több nyelven olvasó, elemző, szemlélődő alkat volt.  Ez a képe művészetének már kiforrott szakaszában készült. Már semmi nyoma a leíró festészetnek, mint  a “Kavicsot hajigáló fiúk a Duna partján” című képén, mely alapos technikai tudást mutat, de bevallom, számomra nem túl izgalmas. Ez a kép ellenben több szinten is megérintett. Milyen érzéseket vált ki belőlem?

A fény elérése

Amint sikerül kikapcsolni az elmémet, és hagyom, hogy hasson rám a kép, már hallom a madarak csiripelését, érzem a nap melegét, és az árnyék meglepő hűvösségét. Ilyen az októberi idő. A kép közép terében a forró nyári nap által kiégetett pázsit maradványai is ezt mutatják. Érzem ennek az őszi hónapnak oly sajátságos atmoszféráját. Ez a kép tehát működik nálam, tudja azt, amit egy jó képnek tudnia kell. Hat rám! A második dolog, amivel ez a kép engem lenyűgöz, az a ragyogó napfény  megjelenítése. Hogyan lehet elérni a fény ilyen ragyogását?  Hogyan lehet elérni, hogy a világosak nagyobb világító értéket hozzanak létre mint a fehér pigment maga?

Ferenczy a fény-árnyék ábrázolás egyik legnagyobb magyar mestere volt. Ritka pontosan látta a tónusokat és színekben is tökéletesen meg tudta jeleníteni őket. Gyönyörű színes árnyékai  szerves részeit képezik a látványnak, nélkülözhetetlen elemei a kompozíciónak, amint szükségszerű része a halál az életnek, mint rossz a jónak, hibáink a tanulásnak. Árnyék és fény: együtt léteznek, egymás kiegészítői, és következményei.

 

Ki vagy?

Aki a tükröződésben látszik a tócsában?
Aki nézi a tócsát? És a tócsában tükröződő történéseket?
Aki nézi azt, aki nézi a tócsában tükröződő történéseket?
Ki a szemlélő? És Ki szemléli a szemlélőt?

tukorvilág (Vidám Olasz fb. képeiből)
tukorvilág (Vidám Olasz fb. képeiből)

„A féligazságaid olyan rafináltak, hogy igazságnak látszanak.”
(Bergman – Tükör által homályosan)

A változás szépségei és nehézségei

Ez a meseszerű csatajelenet Paolo Uccello munkája.  Uccello az itáliai reneszánsz idején alkotott, főleg Firenzében és nagyon érdekes figurája a művészetnek. Beletartozott abba az öt művészből álló csoportba, akik a lineáris perspektíva szerinti ábrázolást meghonosították a festészetben. Ma ezt reneszánsz perspektívának nevezik. Iskolás nyelven: a “3D”.

Miért is érdekes ez a kép?    

Ha a  “képi ritmus” fogalmat szeretném érthetővé tenni valaki számára, ezzel a képpel kezdeném.   Lehetne akár egy mai alkalmazott grafikai alkotás, egy ütős plakát, vagy egy könyv illusztráció, egy jobb képregény, annyira mai, és annyira dekoratív. Miért is látjuk így? Nos, egy bizonyos értelemben ez a kép, egy “öszvér”.  Jól mutatja azt a látás és gondolkodásbeli különbséget, ami a sík, azaz 2D-s ábrázolás, és a térbeli, perspektivikus ábrázolás között van. Uccello hosszasan tanulmányozta, gyakorolta a lineáris perspektívát, ezt kiszerkesztette  képein. Ezen a képén is gyönyörűen futnak a háttérben lévő dombok lankái, és arányosan csökkennek a figurák méretei is.  Viszont a figurákon belüli perspektíva, azaz a formák plaszticitása még nem mindenhol érvényesül. Ez különösen feltűnő ez a lovak nyakán lévő körpántokon. Ezek a részletek sokkal inkább teszik hasonlóvá egy késő gótikus, vagy egy kora reneszánsz festmény festészeti stílusához, mint egy késői reneszánsz festményéhez. Érdemes viszont megfigyelni a kép előterében fekvő páncélos figurát a földön fekve. Látjuk rajta, hogy iránya szépen követi az enyészpont szerkesztő vonalát, látjuk a rövidülést, de ügyességben hol van Mantegna Halott Krisztusától….. Naivság, esetlenség, tökéletlenség, mind ide illő kifejezés, ugyanakkor nem felejtem el, hogy egy korszakos zseniről beszélek!

rajzterápia
A San Romano-i csata

Szeretem a kettősségeket, a művészettörténeti határterületeket, a különcöket, és tisztelem a bátorságot abban az emberben, aki mindezt felvállalja. ( Úgy tudom neki is megvoltak a privát harcai emiatt kortársaival.)

Nehéz felvállalni a tökéletlenséget, amely az egyik állapotból a következőbe átvezető utat mindig elkíséri.
A változás nehéz, munkás dolog, fájdalommal jár, attól hiteles, és milyen szemet gyönyörködtető ezen a képen.

A kép pontos címe: A  San Romano-i csata, (1432.) Három részből álló sorozat egyike, a Londoni National Gallery tulajdona

Márk Éva

Ne várj rám, gyere TALÁLJ RÁM!

A dal nem egy többszereplős szerelmi nóta. Csak Rólad van szó benne!

<


Ki a király? Ki/Mi tart rabságban? Hogyan szabadulhatsz ettől, hogy elérjen a szer(elem)? Hogyan fürdőzhetsz végre újra a fényben?

A megoldás (feloldás, feloldódás – mily csodás a magyar nyelv, hogy ennyiféleképpen ki tudjuk mégis fejezni a szavakkal igazából ki sem fejezhetőt) is szerepel a dalban:

“A szerelem, a szerelem, a szerelem elér!
Látnád, ha itt lennél: velem él-, hát hova mennél?!”

Tolle időrése és Jézus szűk kapuja, a dalban a “ha itt lennél: velem él”
Itt és most “Veled él”. De csak e módban van “találj rám!”. Csak ITT vagy (élő).

Ezen szűk kapun kívül csak a dalban említett “torz varázs” van.

Oly egyszerű minden. Nézzünk körül odabent a király várában? Nézzük meg, hol a kijárat?

Lőrincz Emese

Találj rám!

Várlak régen, gyere drága!
Vár a szívem ezer álma-,
Találj rám, csak találj rám!

Szép toronyban, mesevárban,
Prémes, ékes kalodába
Bezárva, hét halálra…

Engem elrabolt a Királyok Királya,
Kiben elfagyott a virágok világa…

Várlak régen, gyere értem!
Szégyen ért, hogy vele éltem-,
Találj rám, gyere, találj rám!

Hívlak fényes palotába-,
Ég a szívem, nagyon árva.
Bezárva gonosz magányba.

Engem elrabolt a Királyok Királya,
Kiben elfagyott a virágok világa…
Hívlak téged, megidézlek,

Álom-ének üzen érted:
,,Ne várj rám, gyere, találj rám!’

Várlak, hívlak-, gyere drága!
Vár a szívem ezer álma-,
Bezárva torz varázsba.

Engem elrabolt a Királyok Királya,
Kiben elfagyott a virágok világa…

Refr:
Vár Rád a szívemnél:
A szerelem, a szerelem, a szerelem elér!
Látnád, ha itt lennél: velem él-, hát hova mennél?!

Vár Rád a szívemnél:
A szerelem, a szerelem, a szerelem elér!
Látnád és éreznéd: Te meg én – öröm és fény!

Kizökkenni gondolataim forgatagából

Vermeer képeit nézegetve az az érzésem támad, hogy varázsütésre megáll az élet filmje, lefagynak a szereplők és nekem kívülállónak szabad a pálya, kedvemre nézelődhetek egy idegen lakásban. Elindulok hát a festő által felkínált kockás padlón, elhamarkodott gondolatom szerint a kép főszereplői felé, de utamat hamar keresztezi a földön furcsán fekvő zeneszerszám. Megállásra és szemlélődésre vagyok kényszerítve, itt és most.

Mint amikor egy adott pillanatra sikerül kizökkennem gondolataim forgatagából, a lét hirtelen teljessé válik, csak az itt és most számít, egyszerre és ugyanolyan részletességgel látom magam körül a dolgokat, egyik részlet sem fontosabb a másiknál, egy dolog számít, a létezés önmaga. Ez az állapot mellőz minden pátoszt, okafogyottá válnak késztetéseim rangsorolásra, bedobozolásra és felcímkézésre. Hiszen minden és mindenki ugyanolyan fontos, és éppen úgy jó ahogy van.

Márk Éva